Касові видатки закладу освіти

Касові видатки за листопад 2017

Загальний фонд
Заробітна плата 144863,69
Нарахування на заробітну плату 33545,06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 47972,00
Оплата послуг (крім комунальних) 125,08
Видатки на відрядження 2755,04
Оплата електроенергії 3613,00
Оплата інших енергоносіїв 63611,41
Разом 296485,58
Плата за послуги бюджетних установ
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7350,00
Оплата послуг(крім комунальних) 565,06
Видатки на відрядження 60,00
Разом 7975,06
Інші кошти спеціального фонду
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 75670,00
Разом 75670,00

Касові видатки за жовтень 2017

Касові видатки за жовтень 2017
Заробітна плата 141117,62
Нарахування на заробітну плату 32034,14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 33091,8
Оплата послуг (крім комунальних) 3200,64
Оплата електроенергії 2232
Разом 211676,2
Плата за послуги бюджетних установ
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1452
Разом 1452

Корисні посилання